transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Psycho-social issues of transition.

Författare och institution:
Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
49th AEPC Annual Meeting. Prague, Czech Republic (20-23 May, 2015),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Ytterligare information:
http://www.aepc2015.org/
Postens nummer:
217502
Posten skapad:
2015-05-25 15:15
Posten ändrad:
2015-06-15 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007