transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ambidexterity and Paradexterity: A typology of IT Governance contradictions

Författare och institution:
Johan Magnusson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Företagsekonomiska institutionen, Redovisning); Urban Ask (Företagsekonomiska institutionen & Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Andreas Nilsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Proceedings of Americas Conference of Information Systems, 2015
ISBN:
978-099668310-4
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The theoretical construct of organizational ambidexterity addresses how organizations balance managerial contradictions such as exploitation and exploration or efficiency and flexibility. The underlying argument is that management should involve not a trade-off between two states, but simultaneous handling of contradictions. This paper expands the theory of organizational ambidexterity through introducing a typology of contradictions in the form of dichotomies and dualities within a particular management focus, i.e. IT Governance. The paper utilizes a previous study of IT Governance practice at two large, public universities to propose a typology and the concept of paradexterity. Through this, the paper seeks to add new knowledge to the fields of both organizational ambidexterity and IT Governance.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
ambidexterity, paradexterity, it governance, contradiction, dichotomy, duality, paradox
Postens nummer:
217453
Posten skapad:
2015-05-24 15:34
Posten ändrad:
2016-09-19 09:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007