transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conceptual and Methodological Rigor in Quality of Life Research in Congenital Heart Disease

Författare och institution:
Ewa-Lena Bratt (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
49th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology 20-23 May 2015.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Quality of life, Congenital heart disease, Methodological rigor, Review
Ytterligare information:
http://www.aepc2015.org/
Postens nummer:
217450
Posten skapad:
2015-05-24 13:50
Posten ändrad:
2015-06-15 13:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007