transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Altered cytokine levels in pediatric ITP.

Författare och institution:
Margareta Jernås (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Linlin Shao (-); Frida Strömberg Célind (-); Yu Hou (-); Qian Wang (-); Xiuli Ju (-); Karin Mellgren (-); Hans Wadenvik (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition); Ming Hou (-); Bob Olsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Platelets, 26 ( 6 ) s. 589-592
ISSN:
1369-1635
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Immune thrombocytopenia (ITP) is an autoimmune disease where platelets are destroyed prematurely. In the majority of children, the disease resolves, but in some, it becomes chronic. Cytokines are important mediators of the immune response and are known to be dysregulated in autoimmune diseases. Therefore, our aim was to investigate differences in plasma levels of cytokines between children with ITP and healthy controls. We had two cohorts of children: one Swedish with 18 children with ITP and seven healthy children and a second Chinese one with 58 children with ITP and 30 healthy children. Plasma levels of chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 (CX3CL1), transforming growth factor β1 (TGF-β1), and interleukin 22 (IL-22) were analyzed in both cohorts using enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs). We found lower plasma levels of TGF-β1 and elevated levels of CX3CL1 and IL-22 in children with ITP compared with controls in both the Swedish and the Chinese cohort. In conclusion, all three cytokines differ between pediatric ITP and healthy controls and may, therefore, be potential biomarkers for the disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Nyckelord:
Cytokines, ITP, pediatrics
Postens nummer:
217441
Posten skapad:
2015-05-23 14:41
Posten ändrad:
2015-10-08 10:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007