transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Osseointegration in transfemoral amputees.

Författare och institution:
K Robinson (-); Rickard Brånemark (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för ortopedi); D Ward (-)
Publicerad i:
Atlas of amputations and limb deficiences. Surgical, prosthetic and rehabilitation principles. Third edition eds: Smith D, Michael J, Bowker J., s. 673-681
ISBN:
0892033134
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
American Academy of Orthopaedic Surgeons
Förlagsort:
USA
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
217424
Posten skapad:
2015-05-22 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007