transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Novel methods for high resolution biomaterial interface analysis.

Författare och institution:
Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
6th international conference advances in orthopaedic osseointegration., Las Vegas, NV, USA 26-27 March.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Ytterligare information:
http://www.ucsfcme.com/2015/MMJ15003/info.html
Postens nummer:
217346
Posten skapad:
2015-05-21 11:19
Posten ändrad:
2015-06-15 13:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007