transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nollvisionen gäller för alla.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Norrköpings-Tidningar (NT) den 19 maj 2015.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Utryckningsförare, polisfordon, stopp, förföljande, efterföljande, trafikskador, trafiksäkerhet, skadeprevention, utbildning
Postens nummer:
217303
Posten skapad:
2015-05-20 10:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007