transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Person-centred care improves self-efficacy after acute coronary syndrome

Författare och institution:
Andreas Fors (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Kerstin Ulin (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Jörgen Thorn (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Inger Ekman (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
International Forum on Quality and Safety in Healthcare, 21-24 April 2015, London, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Ytterligare information:
http://internationalforum.bmj.com/
Postens nummer:
217298
Posten skapad:
2015-05-20 09:50
Posten ändrad:
2016-08-09 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007