transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

FIB preparation of implant -tissue interfaces for ultrastructural analysis.

Författare och institution:
Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); T Jarmar (-); Johan Malmström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Rickard Brånemark (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
World Biomaterials Congress, Amsterdam, Holland ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
217259
Posten skapad:
2015-05-19 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007