transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Determination of permittivity from propagation constant measurements in optical fibers

Författare och institution:
E. Karchevskii (-); A. Spiridonov (-); Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics: 3rd Annual Workshop on Inverse Problems, 2013, Stockholm, Sweden, 2-6 May 2013, 120 s. 55-65
ISBN:
978-3-319-12498-8
ISSN:
2194-1009
E-ISSN:
2194-1017
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We present a new method for determination of dielectric permittivity constant using measurements of fundamental mode of propagation constant in optical fiber’s. We first solve the forward spectral problem to compute the dispersion curve for the fundamental mode. Then using this curve we present an effective and accurate spline-collocation method for calculation of permittivity.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
217225
Posten skapad:
2015-05-19 09:06
Posten ändrad:
2016-06-03 17:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007