transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A posteriori error estimate in the lagrangian setting for an inverse problem based on a new formulation of Maxwell’s system

Författare och institution:
John Bondestam Malmberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics: 3rd Annual Workshop on Inverse Problems, 2013, Stockholm, Sweden, 2-6 May 2013, 120 s. 43-53
ISBN:
978-3-319-12498-8
ISSN:
2194-1009
E-ISSN:
2194-1017
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In this paper we consider an inverse problem of determination of a dielectric permittivity function from a backscattered electromagnetic wave. The inverse problem is formulated as an optimal control problem for a certain partial differential equation derived from Maxwell’s system. We study a solution method based on finite element approximation and provide a posteriori error estimate for the use in an adaptive algorithm.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
217224
Posten skapad:
2015-05-19 09:01
Posten ändrad:
2016-09-22 11:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007