transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Simultaneous reconstruction of Maxwell’s coefficients from backscattering data

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); M. Cristofol (-); K. Niinimäki (-)
Publicerad i:
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics: 3rd Annual Workshop on Inverse Problems, 2013, Stockholm, Sweden, 2-6 May 2013, 120 s. 135-151
ISBN:
978-3-319-12498-8
ISSN:
2194-1009
E-ISSN:
2194-1017
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We use the conjugade gradient method for the solution of an inverse problem for simultaneous reconstruction of the dielectric permittivity and magnetic permeability functions of the Maxwell's system in 3D using backscattering data. We show stability of our inverse problem using the Carleman estimates. Our numerical experiments show reliable reconstruction of both parameters using the optimization approach.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
217222
Posten skapad:
2015-05-19 08:51
Posten ändrad:
2016-06-03 17:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007