transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reconstruction of dielectric constants in a cylindrical waveguide

Författare och institution:
Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); A. Eriksson (-)
Publicerad i:
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics:3rd Annual Workshop on Inverse Problems, 2013, Stockholm, Sweden, 2-6 May 2013, 120 s. 97-109
ISBN:
978-3-319-12498-8
ISSN:
2194-1009
E-ISSN:
2194-1017
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We present the model of reconstruction of two constant complex dielectrics in a cylindrical waveguide using frequency domain measurements at the one point of a waveguide. We formulate two gradient-like methods to reconstruct these coefficients and present numerical examples showing performance of reconstruction.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
217221
Posten skapad:
2015-05-19 08:47
Posten ändrad:
2016-06-03 17:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007