transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antonio Loreto: Montage och destruktion

Översättning från Dialettica di Nanni Balestrini: Dalla poesia elettronica al romanzo operaista (Milano 2014)

Författare och institution:
Johan Gardfors (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
OEI, 67-68 s. 225–236
ISSN:
1404-5095
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
OEI
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Italienska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Nanni Balestrini, neoavanguardia, neoavantgarde, poesi, Il sasso appeso
Postens nummer:
217161
Posten skapad:
2015-05-18 10:08
Posten ändrad:
2015-06-05 15:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007