transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ansvaret är en moralisk princip

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Vasabladet, Vasa, Finland den 8 maj 2015, s. 15
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Ansvar, moralisk princip, funktionshinderpolitik, funktionsnedsättningar, utbildning, skolan, diskriminering, kommunikationsssatsning, tillgänglighet, delaktighet, FN:s konvention om mänskliga rättigheter
Postens nummer:
217147
Posten skapad:
2015-05-18 07:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007