transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cortical activation changes and improved motor function in stroke patients after focal spasticity therapy- an interventional study applying repeated fMRI.

Författare och institution:
Ulla Bergfeldt (-); Tomas Jonsson (-); Lennart Bergfeldt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Per Julin (-)
Publicerad i:
BMC neurology, 15 ( 1 ) s. 52
ISSN:
1471-2377
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Impaired dominant hand function in stroke patients is a common clinical problem. Functional improvement after focal spasticity therapy is well documented but knowledge about central correlates is sparse. Brain activity was therefore followed during therapy with repeated functional magnetic resonance imaging (fMRI). The purpose was to analyse motor function and central nervous system (CNS) correlates in response to a standardized motor task in stroke patients after a comprehensive focal spasticity therapy.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
217126
Posten skapad:
2015-05-15 08:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007