transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Secreted Frizzled-Related Protein 3 (sFRP3) in acute coronary syndromes.

Författare och institution:
Thor Ueland (-); Kenneth Caidahl (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Erik T Askevold (-); Thomas Karlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Marianne Hartford (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Pål Aukrust (-)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 190 s. 217-219
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
217124
Posten skapad:
2015-05-15 07:55
Posten ändrad:
2016-08-25 10:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007