transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Incidence and remission of type 2 diabetes in relation to degree of obesity at baseline and 2 year weight change: the Swedish Obese Subjects (SOS) study.

Författare och institution:
Kajsa Sjöholm (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Pia Pajunen (-); Peter Jacobson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Kristjan Karason (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Carl David Sjöström (-); Jarl Torgerson (-); Lena M S Carlsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Lars Sjöström (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Markku Peltonen (-)
Publicerad i:
Diabetologia, 58 ( 7 ) s. 1448-1453
ISSN:
1432-0428
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this work was to analyse the rates of incidence and remission of type 2 diabetes in relation to baseline BMI and weight change in the prospective, controlled Swedish Obese Subjects (SOS) study.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
217107
Posten skapad:
2015-05-13 15:13
Posten ändrad:
2016-06-10 13:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007