transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

From exercise to “exertainment”. Body techniques and body philosophies within a differentiated fitness culture

Författare och institution:
Jesper Andreasson (-); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Scandinavian Sport Studies Forum, 6 s. 27-45
ISSN:
2000-088X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
217098
Posten skapad:
2015-05-13 13:18
Posten ändrad:
2015-05-13 13:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007