transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polyandry and female post-copulatory choice

Författare och institution:
C. Friesen (-); Mats Olsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
Encyclopedia of Evolutionary Biology. Kliman, R. (red.), s. 307-316
ISBN:
9780128000496
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Elsevier
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Evolutionsbiologi
Postens nummer:
217003
Posten skapad:
2015-05-12 11:52
Posten ändrad:
2016-07-01 08:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007