transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interviewing Child Witnesses. Proceedings of the Erasmus Mundus Joint PhD in Legal Psychology Theoretical Course Interviewing Child Witnesses.

Redaktör(er):
Emma Roos Af Hjelmsäter (Psykologiska institutionen); Sara Landström (Psykologiska institutionen)
Antal sidor:
69
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Postens nummer:
216971
Posten skapad:
2015-05-12 09:17
Posten ändrad:
2015-05-13 08:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007