transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Radiation sensitivity-from laboratory to clinic. In Tobias& Thomas

Författare och institution:
NG Burnet (-); R Wurm (-); Jan Nyman (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för onkologi); JH Peacock (-)
Publicerad i:
Current Radiation Oncology., 3
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
216901
Posten skapad:
2015-05-11 11:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007