transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Satsa långsiktigt. Debattartikel i Auris. Tidskrift för Hörselskadade

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Auris. Tidskrift för Hörselskadade., 94 ( 3 ) s. 43
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Kommunikationssatsning, långsiktighet, regeringen, funktionshinderpolitik, tillgänglighet, Myndigheten för delaktighet, Diskrimineringsombudsmannen, funktionsnedsättning, diskriminering, information, skolan, lärande, funktionshinderorganisationer, närståendeföreningar, praktisk kunskap, WHO, World Report on Disability
Postens nummer:
216878
Posten skapad:
2015-05-11 07:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007