transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Commentary: Swedish initiative on person centred care

Författare och institution:
Inger Ekman (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); H. Hedman (-); Karl Swedberg (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Catarina Wallengren Gustafsson (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) & Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
BMJ, 350 s. h160
ISSN:
0959-8146
E-ISSN:
0959-535X
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
216860
Posten skapad:
2015-05-08 16:12
Posten ändrad:
2015-10-13 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007