transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordicom Information 37 (1) 2015

Yttrandefrihet i det fria Norden. Speaking is Silver: Hanaholmens internationella yttrandefrihetsdag 2014

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (2013-))
ISBN:
978-91-87957-08-6
Antal sidor:
143
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Nordicom-Information är en tidskrift på de nordiska språken, som utges både i tryckt och onlineversion, med 4 nr/år. Tidskriften innehåller artiklar (refereed), recensioner, översikter, presentationer av aktuella forskningsprojekt samt notiser om ny litteratur. Nordicom-Information riktar sig till såväl forskare och studenter som forskningens brukare, t ex politiska beslutsfattare, journalister, företrädare för myndigheter och medieföretag, lärare och den intresserade allmänheten.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
freedom of speech, access to information, public
Postens nummer:
216798
Posten skapad:
2015-05-08 10:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007