transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical self-esteem and personality traits in Swedish physically inactive female high school students. A controlled intervention study

Författare och institution:
Yvonne Kahlin (-); Susanne Werner (-); Gunnar Wedman (-); Anders Raustorp (Institutionen för kost- och idrottsvetenskap); Marie Alricsson (-)
Publicerad i:
International Journal of Adolescents Medicie and Health, E-pub ahead of print
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Postens nummer:
216778
Posten skapad:
2015-05-07 22:05
Posten ändrad:
2015-11-18 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007