transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'Wasserorte und Wasserworte' als Beispiel für einen kulturwissenschaftlich orientierten Literaturunterricht

Författare och institution:
Linda Karlsson Hammarfelt (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Christine Becker, Frank Thomas Grub (red.): Perspektive Nord: Zu Theorie und Praxis einer modernen Didaktik der Landeskunde, s. 177-194
ISBN:
978-3-631-66012-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Peter Lang
Förlagsort:
Frankfurt am Main
Publiceringsår:
2015
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
216776
Posten skapad:
2015-05-07 20:41
Posten ändrad:
2015-09-07 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007