transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Poisson cylinders in hyperbolic space

Författare och institution:
E. Broman (-); Johan Tykesson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Electronic Journal of Probability, 20 s. 1-25
ISSN:
1083-6489
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We consider the Poisson cylinder model in d-dimensional hyperbolic space. We show that in contrast to the Euclidean case, there is a phase transition in the connectivity of the collection of cylinders as the intensity parameter varies. We also show that for any non-trivial intensity, the diameter of the collection of cylinders is infinite.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik
Nyckelord:
Poisson cylinders, hyperbolic space, continuum percolation, RANDOM INTERLACEMENTS, PERCOLATION, PLANE, Statistics & Probability
Postens nummer:
216674
Posten skapad:
2015-05-06 15:26
Posten ändrad:
2016-06-30 08:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007