transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Proceedings of the First International Workshop on Automotive Software Architecture

Redaktör(er):
Yanja dajsuren (-); Harald Altinger (-); Miroslaw Staron (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
ISBN:
978-1-4503-3444-0
Antal sidor:
40
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Association of Computing Machinery (ACM)
Förlagsort:
Montreal, Canada
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Postens nummer:
216654
Posten skapad:
2015-05-06 13:39
Posten ändrad:
2015-08-13 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007