transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Clinical studies in severe traumatic brain injury: a controversial issue.

Författare och institution:
Per-Olof Grände (-); Silvana Naredi (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Intensive care medicine, 28 ( 5 ) s. 529-31
ISSN:
0342-4642
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Nyckelord:
Brain Injuries, physiopathology, therapy, Cerebrovascular Circulation, physiology, Clinical Protocols, Critical Care, Humans, Intracranial Hypertension, physiopathology, prevention & control, Intracranial Pressure, physiology, Monitoring, Physiologic, Outcome Assessment (Health Care)
Postens nummer:
216612
Posten skapad:
2015-05-06 11:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007