transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Injury events in residential environment for individuals with disabilities, multiple disabilities and long­term illness in the County of Värmland, Sweden – a 2­year study

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete); Charlotta Thodelius (Institutionen för arkitektur, Chalmers); Hans Ekbrand (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Björn Andersson (Institutionen för socialt arbete); Robert Ekman (-); Inga Malmqvist (Institutionen för arkitektur, Chalmers)
Publicerad i:
Paper presentation and Oral presentation at the Nordic Network on Disability Research, NNDR 13th Research Conference, Bergen, Norway, May 6-8 2015,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Injury events, residential environment, Injury Data Base (IDB), disabilities, long-term illness, Sweden
Postens nummer:
216461
Posten skapad:
2015-05-05 12:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007