transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lovasz θ, SVMs and applications

Författare och institution:
Vinay Jethava (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers), Chalmers); Jacob Sznajdman (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU); C. Bhattacharyya (-); Devdatt Dubhashi (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
2013 IEEE Information Theory Workshop - ITW 2013, Seville, Spain, 9-13 September 2013, s. 1-5
ISBN:
978-14-79-91323-7
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Postens nummer:
216452
Posten skapad:
2015-05-05 11:45
Posten ändrad:
2016-05-09 16:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007