transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

In vitro response to mesoporous TiO2 thin films loaded with alendronate and raloxifene

Författare och institution:
N. Harmankaya (-); Johan Karlsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi, Chalmers); Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi); Mats Halvarsson (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys, Chalmers); Martin Andersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi, Chalmers); Pentti Tengvall (-)
Publicerad i:
In vitro response to mesoporous TiO2 thin films loaded with alendronate and raloxifene,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Industriell bioteknik ->
Medicinsk bioteknik
Postens nummer:
216441
Posten skapad:
2015-05-05 11:07
Posten ändrad:
2016-09-16 15:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007