transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den ”gröna” mjölken introduceras och kommuniceras

Författare och institution:
Karin Wagner (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Den (o)hållbara förpackningen, (red) Lasse Brunnström och Karin Wagner, s. 126-141
ISBN:
978-91-85581-86-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Balkong förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Postens nummer:
216365
Posten skapad:
2015-05-04 16:11
Posten ändrad:
2015-05-08 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007