transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den(o)hållbara förpackningen

Redaktör(er):
Karin Wagner (Institutionen för kulturvetenskaper); Lasse Brunnström (Högskolan för design och konsthantverk)
ISBN:
978-91-85581-86-3
Antal sidor:
512
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Balkong förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Livsmedelsteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
HUMANIORA ->
Konst ->
Design
HUMANIORA ->
Konst ->
Konstvetenskap
Nyckelord:
förpackningar kulturarv
Postens nummer:
216362
Posten skapad:
2015-05-04 16:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007