transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measuring the World | Die Vermessung der Welt

Författare och institution:
Ulf Persson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
The Mathematical intelligencer, 32 ( 3 ) s. 53-55
ISSN:
0343-6993
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
216275
Posten skapad:
2015-05-04 11:44
Posten ändrad:
2016-07-20 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007