transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Suspects’ verbal counter-interrogation strategies: Towards an integrative model

Författare och institution:
Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); Maria Hartwig (-); Erik Mac Giolla (Psykologiska institutionen); Franziska Clemens (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Detecting deception, s. 293-310
ISBN:
978-1-118-50975-3
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Wiley Blackwell
Förlagsort:
Chichester
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
The chapter is structured as follows: First we introduce the concept of self-regulatory strategies and the psychology of guilt and innocence as a theoretical backdrop. Second, we review empirical research on guilty and innocent suspects' counter-interrogation strategies.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
counter-interrogation strategies
Postens nummer:
216255
Posten skapad:
2015-05-04 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007