transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Scharff technique - How to elicit information

Författare och institution:
Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Seminar series organized by "Special Operations - Oslo Police District" (SO-OPD),
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This presentation focused on four matters: (a) background on 'information elicitation', (b) the Scharff-technique, (c) specific tactics within the SUE-framework and (d) how to elcit new, critical information using the SUE-technique.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Information elicitation, the scharff technique
Postens nummer:
216212
Posten skapad:
2015-05-04 09:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007