transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Excavations in Midea 2004

Författare och institution:
Katie Demakopoulou (-); Nicoletta Divari-Valakou (-); Ann-Louise Schallin (Historiska institutionen); Erika Weiberg (-); Sjögren Lena (-); Monica Nilsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Opuscula Atheniensia : Annual of the Swedish Institute at Athens, 30 s. 7-34
ISSN:
0078-5520
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
216161
Posten skapad:
2015-04-30 21:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007