transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Paul Åström in memoriam 1929-2008

Författare och institution:
Ann-Louise Schallin (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Opuscula : annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, 1 s. 181-182
ISSN:
2000-0898
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
216155
Posten skapad:
2015-04-30 20:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007