transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Excavations in Midea 2006

Författare och institution:
Katie Demakopoulou (-); Nicoletta Divari-Valakou (-); Monica Nilsson (Institutionen för arkeologi och antikens kultur); Ann-Louise Schallin (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome, 1 s. 7-30
ISSN:
2000-0898
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
216150
Posten skapad:
2015-04-30 17:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007