transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"Dina sopor – inte vilket skräp som helst". Medborgarrroller i konflikt i kommunala informationsmaterial om sopsortering

Författare och institution:
Karin Helgesson (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Lindström, J., Henricson, S., Huhtala, A., Kukkonen, P., Lehti-Eklund, H. & Lindholm, C. (Red.) Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013, s. 129–138
ISBN:
978-951-51-0121-1
ISSN:
1795-4428
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Konferensens webbplats: http://blogs.helsinki.fi/sve-be33/
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Postens nummer:
216147
Posten skapad:
2015-04-30 16:46
Posten ändrad:
2015-05-08 16:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007