transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tandvårdens etik

Författare och institution:
Gert Helgesson (-); Thomas Kvist (Institutionen för odontologi)
ISBN:
978-91-7205-935-1
Antal sidor:
288
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Gothia Fortbildning
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Medicinsk etik
Postens nummer:
216135
Posten skapad:
2015-04-30 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007