transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tandhygienister i Folktandvården Västra Götaland: En enkätstudier med inriktning mot arbetsförhållanden och parodontala behandlingsmetoder

Författare och institution:
Anna Liss (Institutionen för odontologi); Anna Ydenius Alian (Institutionen för odontologi, sektion 2); Per Ramberg (Institutionen för odontologi, sektion 2); Jan Wennström (Institutionen för odontologi, sektion 2); Kajsa H. Abrahamsson (Institutionen för odontologi, sektion 2)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Postens nummer:
216088
Posten skapad:
2015-04-30 08:31
Posten ändrad:
2015-11-04 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007