transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Styra städer - om strategier, hållbarhet och politik

Författare och institution:
Sara Brorström (Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
9789144105062
Antal sidor:
152
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Idag har de flesta kommuner och städer visioner och strategier för hur de ska utvecklas gynnsamt i framtiden. Visionerna och strategierna har ofta flera syften. De är ett sätt att visa upp staden eller kommunen utåt men ska också fungera som ett internt styrinstrument. En nyckel­fråga för hur väl de ska tas emot är den process där de arbetas fram och i den här boken är det just en sådan process som beskrivs och analyseras. I den här boken utgör Göteborgs stads arbete med formulerandet av visioner och strategier för de centrala delarna av staden, Älvstaden, exemplet, men liknande processer sker på många olika håll. I boken diskuteras politikens roll, hållbarhetsbegreppet samt hur olika föreställningar om staden påverkar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
Postens nummer:
215961
Posten skapad:
2015-04-29 10:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007