transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En teori om organisering: ny utgåva

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI))
ISBN:
9789144105918
Antal sidor:
186
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2015
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Organisationsteorin har kraftigt förändrats under senaste decennierna. Fokus har skiftat från strukturer till processer, från organisationer till organisering. Det har blivit uppenbart att strukturer är optiska synvillor, stillbilder av processer, och att formella organisationer är ett resultat av organisering, snarare än dess premiss. Det konstruktivistiska perspektivet som råder inom samhällsvetenskapen har hjälpt organisationsforskare inse att allt flyter; förändring, inte stabilitet, är normen. Den globala ekonomin och dess bundsförvant, IT, har tvingat dem upptäcka att organisering sker tvärs över nations- och koncerngränserna, att översättning av globala idéer till lokal praxis hör till den organisatoriska vardagen, och att cyborger och robotar kan handla på penningmarknader. I den här boken bjuder Barbara Czarniawska på sin egen variant av en organisationsteori anpassad till vår tid.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Upplaga:2
Postens nummer:
215959
Posten skapad:
2015-04-29 10:44
Posten ändrad:
2015-04-29 10:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007