transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Feasibility of a Combined Percutaneous Laparoscopic Three-Millimeter Device

Författare och institution:
Sven Bringman (-); Jan Dalenbäck (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Arthur Jänes (-)
Publicerad i:
Journal of the Society of Laparoendoscopic Surgeons, 18 ( 1 ) s. 41-45
ISSN:
1086-8089
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Postens nummer:
215892
Posten skapad:
2015-04-28 09:19
Posten ändrad:
2015-05-26 14:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007