transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Junky Non-Worlds

Författare och institution:
Daniel Giberman (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Erkenntnis, 80 ( 2 ) s. 437-443
ISSN:
0165-0106
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
A mereological structure is junky if and only if each of its elements is a proper part of some other. The young literature on junk has focused on junky worlds and whether they are counterexamples to unrestricted composition. The present note defends the possibility of junky structures that are not worlds. This possibility complicates a recent attempt in the literature to render junk consistent with a weakened form of unrestricted composition. The upshot is that junky non-worlds threaten the weakened form of unrestricted composition as much as junky worlds threaten the traditional version.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
NECESSITY, ARGUMENT, Philosophy
Postens nummer:
215868
Posten skapad:
2015-04-27 15:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007