transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

1 av 3 har somnat bakom ratten i ambulans.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Intervju den 3 december 2014 i Vårdfokus.,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Trötthet, ambulanstransport, utryckningsförare, trafiksäkerhet, vilotider, arbetsmiljö, trafiksäkerhet
Postens nummer:
215829
Posten skapad:
2015-04-27 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007