transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det här kan bli ett lyckokast

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i Hallands-Posten den 2 maj 2014.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Handikappsforskning
Nyckelord:
Funktionshinderspolitik, delaktighet, Sverige,
Postens nummer:
215824
Posten skapad:
2015-04-27 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007